• 17 dubna, 2021

ALiDEA s.r.o.

Alidea s.r.o. je inovativní firma – start up.

Vznikla v roce 2014. Impulsem byla idea, že lze zpracovávat dosud nevyužívaný hlinikový odpad, kterým jsou tenkostěnné hliníkové obaly a elektromateriál, která se dosud zpracovával spalováním. Stávající recyklační kapacity jsou zaměřeny na spalování tohoto odpadu, protože obsahuje příliš mnoho cizorodých látek, které stávající technologií nelze zpracovat v jakostní surovinu nebo prostřednictvím chemických reakcí. Nevýhodou je vyšší obsah cizorodých prvků ve finálním produktu.

Ukončený vývoj

Alidea s.r.o. získala v rámci programu CzechEkoSystem podporu ve výši 2 499 tis. Kč. Projket byl připravován ve spolupráci s VTP s Jihočeskou agenturou pro podporu inovačního podnikání. Základem je studie poradenské firmy Delloitte Advisory s.r.o. „Ekologické využití odpadního hliníku“, která identifikovala inovativnost záměru. Srovnáním dostupných metod recyklace hliníku a komercionalizace produktů na trhu byl vytvořen strategický záměr rozvoje inovativního podnikání.

V roce 2017 připravila Alidea s Ústavem chemických procesů Akademie věd České republiky, veřejnou výzkumnou institucí sérii zkoušek, která je aplikací předpokládaných výrobních postupů. Projekt byl podpořen částkozu 172 tis. Kč v rámci strukturálních fondů Ministervem průmyslu ČR v programu Voucher. Náročné testy prokázaly technickou realizovatelnost průmyslové výroby – zpracování tenkostěnných hliníkových obalů.

Patenty a licence

Alidea s.r.o. je držitelem cenného know how-patentů a licencí na zpracování tekonstěnného hliníkového odpadu.

Komercionalizace produktu a procesu výroby

Cílem Alidea s.r.o. je vystavět v České republice recyklační závod na výrobu hydroxidu hlinitého o maximální čistotě. Vývoj produktu je stanoven milníky, které je nutno splnit.

Studie proveditelnosti identifikovala jednoznačně tržní příležitost a možnost vystavět zpracovatelský závod, který se bude specializovat na odpad, který není prozatím průmyslově zpracováván.